HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto

VOG

H.O.D. wil een sociaal veilige vereniging zijn waar iedereen met plezier kan hockeyen en waar ouders hun kinderen met een gerust hart kunnen achterlaten. Met ruim 700 jeugdleden zijn er dagelijks veel activiteiten op ons complex, waarbij onze vrijwilligers en beroepskrachten zich inzetten om onze mini’s en jeugd te begeleiden. Goede begeleiding is een van de voorwaarden voor een veilig sportklimaat.

Bij H.O.D. doen we dit door onze trainers, managers en coaches te helpen met informatie- en cursusavonden. Voor de hele club is het belangrijk om gewenst gedrag binnen en buiten de lijnen bespreekbaar te maken. Daarnaast is er ook een onafhankelijke vertrouwenscommissie bij wie, indien nodig, kan worden aangeklopt.

De invoering door het bestuur van een verplichte Verklaring Omtrent Gedrag (‘VOG’) voor trainers, coaches en/of managers is hierop een aanvulling, dit beleid wordt actief ondersteund door de KNHB, NOC*NSF en de gemeente Valkenswaard. Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van trainers, coaches en/of managers. Het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij een (andere) sportvereniging kunnen gaan uitoefenen.
We beseffen ons terdege dat een VOG geen waterdichte maatregel is. De VOG is slechts een van de middelen en zeker geen doel op zich. Het past wel in het kader van de maatschappelijke ontwikkelingen en helpt ons in onze doelstelling een (sociaal) veilige vereniging te zijn voor al onze leden.

 

Actief als coach, trainer en/of manager?
Ben jij actief met trainen, coachen en/of managen van een jeugdteam en ben je ouder dan 18 jaar? Dan is het met ingang van seizoen 2017-2018 verplicht om een VOG te overleggen.

Wat is een VOG?
Er worden verschillende vormen van VOG uitgegeven. Bij H.O.D. spreken we specifiek over een VOG die hoort bij het uitoefenen van een functie bij een sportvereniging, in het bijzonder het trainen, coachen en/of begeleiden van jeugdteams. Formeel heet dit dat er geen bezwaar is om ‘belast te zijn met de zorg voor minderjarigen’. Een VOG is drie jaar geldig.

Aanvraag VOG
Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van een VOG voor vrijwilligers in de sport. De aanvraag voor een VOG wordt gestart door H.O.D. en verloopt elektronisch. De actieve vrijwilligers, die een VOG moet kunnen overleggen, ontvangen, na een persoonlijk intakegesprek, een mail met een link naar de VOG aanvraag. Let op: deze link is 30 dagen geldig. Door de link aan te klikken kun je de VOG-aanvraag voltooien. De VOG ontvang je per post. We willen je vragen om een pdf of jpg van de VOG te sturen naar: [email protected]. Mocht je vragen hebben dan kun je deze ook richten aan dit e-mailadres.


Gedragsregels en omgangsregels

In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport gedragsregels vastgesteld. Deze gedragsregels zijn gericht op trainers/ coaches/ begeleiders/ kaderleden en maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. Bekijk de laatste versie hier.