HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto

Contributie

Het verenigingsjaar bij HOD loopt van 1 augustus tot en met 30 juli. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. 

De bedragen voor 2022-2023 zijn vastgesteld op de ALV van 8 juli 2022. T.o.v. 2021-2022 zijn ze verhoogd met de CBS index (8%). 


Contributiegelden seizoen 2022-2023 

Veldhockey
H1/D1 317
Senioren 317
A- junioren 267
B-junioren 267
C-junioren 267
D-junioren 215
E-junioren 178
F-junioren 140
Benjamins & Funkey 140
Trimhockey 178
Trainingsleden Senioren 178
Trainingsleden Junioren 140

Zaalhockey
Zaalhockey Senioren 106
Zaalhockey Junioren (11-tallen) 106
Zaalhockey Junioren (E8-tallen) 79
Algemeen

1e lijnsbijdrage ** 50
Inschrijfgeld 35

**) Alleen voor Heren 1, Dames 1, A1, B1 en C1.

De contributie wordt - automatisch en dus zonder dat daarvoor aanzegging nodig is - jaarlijks op 1 augustus, gewijzigd op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2000=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij de bepaling daarvan wordt de contributie naar boven afgerond op hele euro’s. 

Funkey
Met ingang van seizoen 2022-2023 is de regeling voor Funkeys gelijk getrokken met de benjamins. Funkeys worden dus ook lid van onze vereniging. De strippenkaarten zijn afgeschaft.

Inschrijfgeld
Voor die leden, die zich afmelden vóór 1 juni, en zich vóór 15 september van hetzelfde jaar weer aanmelden, wordt niet opnieuw inschrijfgeld (35 Euro) berekend.

Contributie betalen
De contributie kun je op twee manieren voldoen: per overboeking of per automatische incasso. Bij betaling door middel van automatische incasso, wordt het contributiebedrag van je rekening afgeschreven, mits je ons daartoe gemachtigd hebt.Indien een machtiging is afgegeven wordt voorafgaand aan de inning van de contributiegelden een mededeling verstuurd.

Indien geen machtiging is afgegeven wordt een factuur toegezonden met daarop een betalingstermijn van 21 dagen. Bij overschrijding van deze termijn wordt een herinneringsfactuur verstuurd waarbij € 12,50 aan administratiekosten in rekening gebracht wordt. Bij uitblijven van betaling wordt de vordering uit handen gegeven waarbij incassokosten in rekening worden gebracht.

Gespreide betaling
Onder de voorwaarde dat een machtiging tot automatisch incasso wordt afgegeven is op verzoek gespreide betaling van de contributie mogelijk. Het verzoek dient voor afloop van de betaaltermijn van de contributiefactuur aangevraagd te worden bij de penningmeester [email protected]. Gespreide betaling betreft standaard vijf termijnen. Bij een gespreide betaling wordt € 12,50 administratiekosten in rekening gebracht.

Facturering
Tenzij nadrukkelijk anders aangegeven vindt facturering elektronisch plaats met verzending naar het door je opgegeven e-mail adres. Facturering vindt plaats medio augustus en verder zo spoedig mogelijk na aanmelding. Bij aanmelding gedurende het seizoen vindt de volgende tijdevenredige berekening plaats:

  • Aanmeldingen tot 1 november 100%
  • Aanmelding tussen 1 november en 31 december 75%
  • Aanmelding tussen 1 januari en 1 april 50%
  • Aanmelding na 1 april 25%

Parttime hockey
De parttime regeling geldt voor leden die maximaal de helft van het aantal officiële competitiewedstrijden dat een seizoen telt spelen. Voor parttime leden geldt een korting van 25% op de contributie.

Gezinskorting
Het derde en volgende gezinslid ontvangt 25% korting op zijn/haar contributie. Als volgorde wordt aangehouden: senioren, jeugd A-B-C, en jeugd D-E.

In de berekening van het aantal leden per adres worden niet meegeteld: trainingsleden, trimhockeyers, parttime leden, F-jeugd, Benjamins. Voor zaalhockey geldt geen kortingsregeling. Gezinskorting wordt berekend op basis van de situatie op 1 augustus.

Opzegging en contributie
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie (per mail [email protected] of per post Hockeyvereniging HOD, Postbus 531, 5550 AM Valkenswaard) uiterlijk op 1 juni voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar. Je kunt ook opzeggen door het opzegformulier in te vullen in Lisa team. 

Vermeld aub ook de reden van opzegging, daar kunnen wij van leren.

Zeg op tijd op, ben je te laat, dan brengen wij  € 35,00 in rekening in verband met al door ons aangegane verplichtingen (o.a. aanmelding bij de K.N.H.B.). 

Opzeggen kan in principe alleen aan het einde van het seizoen.

Tussentijds opzeggen om gezondheidsredenen
Tussentijds opzeggen om gezondheidsredenen dient schriftelijk aan het bestuur te worden voorgelegd (via de secretaris, per mail [email protected] of per post Hockeyvereniging HOD, Postbus 531 5550AM Valkenswaard). 

Restitutie van contributie wordt slechts in hele hoge uitzondering toegepast. 

Voor vragen over contributie kunt je je wenden tot de penningmeester ([email protected]).

Restitutieregeling
Bekijk alle voorwaarden en regels ten aanzien van resitutie van contributie hier