U kunt door onderstaande links te gebruiken  de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging downloaden: