HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto

Route_contact

Per auto:

Komend vanuit richting Eindhoven, na het plaatsnaambord Valkenswaard bij het eerste verkeerslicht rechtsaf (Geenhovensedreef). Vervolgens na benzinestation eerste weg rechts (Past. Heerkensdreef). Na 300 meter rechtsaf parkeerplaats op. Rechts achter is ingangshek naar hockeyvelden.

Komend over de snelweg Maastricht-Eindhoven (A2), de afslag Valkenswaard (N 34) nemen. Richting Valkenswaard aanhouden. Na het plaatsnaambord Valkenswaard bij de tweede straat rechtsaf, richting Waalre/Veldhoven (De Smelen). Deze tot het einde volgen (bocht naar links, Merendreef). Bij kruispunt, geregeld door verkeerslichten, oversteken richting Waalre/Veldhoven (Geenhovensedreef). Vervolgens na benzinestation eerste weg rechts (Past. Heerkensdreef). na 300 meter rechtsaf parkeerplaats op. Rechts achter is het ingangshek naar de hockeyvelden.

adres: H.O.D. Valkenswaard, Sportpark den Dries,  Pastoor Heerkensdreef 18, 5552 BG Valkenswaard

Paviljoen: 040-2015024

Secretariaat:
Rispa Boot [email protected]

Wedstrijdsecretariaat: Maaike van Houdt [email protected]