HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Informatie Trainers

Trainings-materialen

26-7-2010 Alle coaches , trainers of begeleiders welke op 6 juli of op 10 juli om welke reden dan ook hun trainings-materialen niet hebben ingeleverd of ter controle hebben aangeboden bestaat de mogelijkheid om dit alsnog te doen en wel op maandag  16 augustus tussen 19.00 en
21.00 uur.

Ook als je volgend jaar blijft coachen, trainen of begeleiden dienen de materialen ter controle te worden aangeboden. Na ondertekening van de bruikleen-overeenkomst 2010/2011 kan e.e.a meteen weer worden meegenomen.

Aanvullingen welke na 16 augustus worden gemeld zullen pas weer aan het begin van de winterstop worden aangenomen