HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Senioren

Communicatie fluitbeurten

7-10-2007 Er blijken nog  misverstanden te bestaan over aanwijzing  scheidrechtersbeurten:
Hier nogmaals de uitleg:
alle aanvoerders zijn gevraagd de scheidrechtersbeurten/spelers door te geven aan de commissie. Hiermede is zo ver mogelijk rekening gehouden.

De scheidsrechtersbeurten zijn tot herfstvakantie ingevuld.
Tweede helft herfstseizoen gebeurt nadat de competitiewijzigingen bij de jeugd bekend zijn.

Deze worden via de hod site aangegeven en wel op drie manieren;
1. bij het weekoverzicht vind je de namen van de scheidsrechters,
2. daarnaast ziet iedere speler nadat men is ingelogd bij je persoonlijke startpagina je beurt staan.
3. als extra service ontvang iedere scheidrsechter een of twee dagen voor de wedstrijd nog een reminder.
HOD-site is dus het enige juiste!
Mochten er nog vragen zijn: [email protected]