HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Algemene Informatie

Informatie incasso contributie

3-10-2007 Geacht lid, of ouder,

Zoals ik u 26 september informeerde was het goed mis gegaan met het incasso van de contributie.
Ik zal u niet vermoeien met een uitgebreide uitleg. Per saldo kwam het erop neer dat bij de koppeling van 2 bestanden er een positie verschoven was waardoor het incasso rekeningnummer gekoppeld werd aan het verkeerde lid.
26 september hebben we het incasso teruggedraaid en op 1 oktober hebben we het nieuwe incasso uitgevoerd.
Van enkele postbanknummers moet nog een juiste terugboeking plaatsvinden omdat het nummer en de naam niet met elkaar overeenstemden.
Ik zal ook dit nog op korte termijn corrigeren.
Mocht u constateren dat het desalniettemin bij u toch nog verkeerd is dan verzoek ik u mij daarover te mailen.
 
Nogmaals mijn welgemeende excuses hiervoor.

Ik vertrouw u hiermede naar genoegen van dienst te zijn. Desgewenst ben ik gaarne bereid nadere toelichting te geven.

Met vriendelijke en sportieve groet

Ad Strijbosch
[email protected]