HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Algemene Informatie

ICE code op je mobiel

Nieuws afbeelding 18-1-2010 Wij, medewerkers van ambulance diensten, maken steeds vaker mee dat de patient wel een mobieltje bij zich heeft, maar dat we de hele gsm moeten doorspitten om het telefoon nr te vinden van ouder/partner. Dit hebben we landelijk in de groep gegooid en we zijn tot een slimme oplossing gekomen.
De zgn ICE code.

Het zou dus een goed idee zijn, mocht er een standaardnaam zijn die overeenstemt met de te contacteren persoon.

Wij stellen voor dat iedereen in zijn GSM een adres creert onder de naam "ICE" (=In Case of Emergency). Onder deze naam sla je het telefoonnummer op van de persoon die moet gecontacteerd worden in geval van nood. "ICE" IS ONDERTUSSEN AL INTERNATIONAAL ERKEND ALS AFKORTING.

Vanaf dan weten de politie, de ambulanciers, de dokter, enz... steeds wie ze moeten contacteren.

Indien u verschillende nummers wil opslaan, maak dan gebruik van de namen ICE1, ICE2, ICE3 ,...

't Is gemakkelijk te realiseren, kost niets en kan zeker een verschil maken als het snel moet gaan.