HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Algemene Informatie

Gebruik binnenschoenen verplicht in de zaal

Nieuws afbeelding 12-1-2010
In de zalen mag alleen worden gespeeld met binnenschoenen.
Dit geldt niet alleen voor wedstrijden maar ook voor trainingen.
 
Van de opzichter hebben we door gekregen dat met name bij Weredi hier niet altijd gevolg aan wordt gegeven. Weredi is , terecht, zeer zuinig op haar nieuwe sportcomplex en zal hier dan ook streng tegen optreden.
Zorg er dus voor dat je alleen met schone binnenschoenen ( dus niet al aandoen buiten ) in de zalen  gaat hockeyen.