HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Algemene Informatie

Fout bij incasso inning contributie

26-9-2007 Geacht lid, of ouder,

Indien u ons een machtiging heeft gegeven voor het incasso van de contributiefactuur dan is er door de omschakeling op ons nieuwe systeem iets goed mis is gegaan.
Van een aantal van u kreeg ik inmiddels een e-mail bericht dat dit het geval is.
Wij vinden dit heel vervelend en wij doen ons best om dit direct te corrigeren. De doorgevoerde incasso's zullen door ons teruggedraaid worden en er zal een correct incasso plaatsvinden.
In verband daarmee verzoeken wij u om zelf geen actie te ondernemen door zelf te storneren. Ik hoop en verwacht dit morgen in de loop van de dag te kunnen uitvoeren.

Nogmaals onderneem vooralsnog zelf geen actie.
Wij proberen terug te draaien en juist te incasseren.

Onze welgemeende excuses hiervoor.

Ik vertrouw u hiermede naar genoegen van dienst te zijn. Desgewenst ben ik gaarne bereid nadere toelichting te geven.

Met vriendelijke en sportieve groet

Ad Strijbosch
Penningmeester