HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Algemene Informatie

Nieuw algemeen beleidsplan 2024-2028

Nieuws afbeelding 26-5-2024
Afgelopen maanden is er door het bestuur onder begeleiding van de KNHB en met behulp van een aantal leden uit verschillende delen van onze vereniging gewerkt aan het beleidsplan voor de komende vier jaar. Basis voor dit plan waren de conclusies uit de ledenenquete die aan het begin van het seizoen is afgenomen. Hieruit konden de belangrijkste wensen van de leden worden afgeleid. Vanuit die wensen zijn we gaan kijken hoe de vereniging zich de komende jaren dient te ontwikkelen volgens de leden. Er is gekozen om het beleidsplan volgens het  KISS beginsel (keep it smart and simple) vorm te geven. Dit heeft geresulteerd in een kort maar duidelijk en concreet document dat ook makkelijk kan worden aangepast indien er in de komende vier jaar onverwachte ontwikkelingen zijn.

Het document kan worden ingezien na inloggen op de website, onderdeel Documenten, algemene beleidsplannen.