HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Algemene Informatie

ALV op 27 mei 2024

Nieuws afbeelding 8-5-2024

Alle leden, ondersteunende leden (trainers, coaches en managers van dit seizoen) en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om mee te praten en te denken over onze vereniging op de ALV van 27 mei.

Locatie: Clubhuis H.O.D.

Aanvang: 20.00u, inloop vanaf 19.30u


Agenda:

1. Opening door de interim-voorzitter

2. Goedkeuring notulen van de vorige ALV 26 februari 2024

3. Begroting seizoen 2024-2025

4. Vaststelling van de contributie 2024-2025

5. Samenstelling bestuur

6. Voorstellen ingediend door tenminste vijf leden

7. W.v.t.t.k.

 8. Sluiting door de voorzitter

De documenten ter voorbereiding  en de notulen zijn t.z.t beschikbaar achter de login op de website via ‘Club>Documenten>Algemene Ledenvergadering’.