HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Algemene Informatie

Trainen in de meivakantie en clubhuis

Nieuws afbeelding 21-4-2024 De meivakantie is aangebroken en de competitie ligt even stil.

Dit betekent dat:
- het clubhuis 2 weken dicht is;
- er in de eerste week geen trainingen zijn; met uitzondering van de senioren die doortrainen zoals afgesproken met bestuurslid senioren/facilitair;
- in de tweede week zijn er weer trainingen voor de eerstelijns teams, de rest heeft nog een weekje vakantie (of gaat een andere teamactiviteit ondernemen).