HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Van het Bestuur

Uitnodiging ALV 26 februari

Nieuws afbeelding 30-1-2024
Alle leden, ondersteunende leden (trainers, coaches en managers van dit seizoen) en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om op maandag 26 februari mee te praten en te denken over onze vereniging.

Locatie: Clubhuis H.O.D.

Aanvang: 20.00u, inloop vanaf 19.30u


Agenda

1. Opening door de (interim-)voorzitter (Robert Manders)
2. Notulen van de ALV dd. 23 mei 2023 (Achter de inlog in te zien, onder documenten, ALV)
3. Jaarverslag 2022-2023
4. Nieuwe regels inzake Arbitrageplan
5. Begroting 2024
6. Samenstelling van het bestuur:
  • Oproep nieuwe voorzitter
  • Aankondiging aftreden bestuurslid penningmeester Robert Manders na einde seizoen 2023-2024
  • Aankondiging aftreden bestuurslid hockeytechnisch Martine Peters na einde seizoen 2023-2024
  • Aankondiging aftreden bestuurslid junioren Marieke van Elewout na einde seizoen 2023-2024
  • Voordracht kandidaat bestuurslid junioren: Jeroen Crama
7. Voorstellen ingediend door tenminste vijf leden
8. W.v.t.t.k.
 9. Sluiting door de (interim-)voorzitter

Overige vergaderstukken zijn t.z.t. achter de inlog in te zien.