HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Senioren

Hein Ziegenhardt onderscheiden

Nieuws afbeelding 25-10-2009

Zondagnamiddag 11 oktober 2009

Met dank aan onze nieuwe captain Veteranen L , Jos van Lieshout , voor onderstaande speech en onderscheiding van “Ridder in de Orde van de Gouden Tok” aan Hein Ziegenhardt, alias HaZet ondersteund door de mede captain van Veteranen L, Dick van Diepen.

SPEECH

Wij zijn vandaag voor onze derde helft bijeengekomen in een wat ongewone ambiance, op uitnodiging van Mike en Ink, die wij hiervoor om te beginnen hartelijk willen bedanken.

De derde helft wordt normaliter besteed aan messcherpe analyses van de zojuist gespeelde wedstrijd en het beschouwen van allerlei andere belangrijke zaken, maar vandaag willen wij op deze plaats tijd inruimen voor een bijzondere aangelegenheid. Wij gaan een persoon uit ons midden in het zonnetje zetten op grond van bijzondere verdiensten. De persoon in kwestie is geheel onwetend van deze actie want dankzij allerlei tactische manoeuvres en intelligent mailverkeer hebben wij hem buitenspel weten te houden. Uit het feit dat hij als enige hier in zijn vuile kloffie zit, terwijl de anderen schoon gewassen zijn, valt af te leiden dat een en ander gelukt is.

Ik wil mij graag richten tot deze persoon in kwestie: Hein, voor intimi: HaZet. Aan het eind van het vorige seizoen kregen wij een emailtje waarin je aangaf het aanvoerderschap voor gezien te willen houden. Op basis van ervaringen uit het verleden gingen wij ervan uit dat dit weer een verpakte grap was. Er werd niet , of in gelijkwaardige stijl, op gereageerd, in de veronderstelling dat het leven daarna weer gewoon verder zou gaan. Aan het eind van de vakantie, met het nieuwe seizoen in zicht, bleek echter dat het menens was en dat wij daardoor met een probleem zaten, of eigenlijk twee. Het eerste was om voor jou een plaatsvervanger te vinden. Er is echter niet één persoon te vinden die jou kan vervangen, dus werden het er twee. Het tweede probleem was om op een waardige manier afscheid van jou te nemen en je te bedanken voor al je inspanningen van de voorbije jaren.

Daarom hebben we deze middag gekozen. Helaas is niet iedereen aanwezig, maar dat zou op welk ander tijdstip ook zo zijn geweest. Diegenen die er niet zijn, zijn in hun dankbetuigingen uiteraard even oprecht als het wel aanwezige gezelschap. Geen van allen hebben wij enig idee hoe lang jij de captainstaak vervuld hebt. Ook Ernst en Jos (V.) met wie jij – als de informatie juist is – het langst in één team zit, kunnen geen uitsluitsel geven, maar het moet toch al teruggaan tot ver in de jaren negentig. En al die jaren heb jij de kar alleen getrokken. Als je ziet hoeveel tijd en energie wij met zijn tweeën nu kwijt zijn (ahum….), dan stijgt de bewondering voor jouw solowerk eens te meer. Wij zijn je dan ook zeer erkentelijk voor al dat werk wat je de afgelopen tijd voor ons en ook aan ons gehad hebt. De uitspraak: “Dat regelt Hein wel!”, “Daar zorgt Hein wel voor!” was stilaan tot een vanzelfsprekendheid geworden. Dat is natuurlijk geen goede zaak, want het getuigt van een toenemende mate van gemakzucht bij de rest. Ik kan me voorstellen dat het zijdelings een rol heeft gespeeld bij je besluit. Maar het grote aantal jaren dat je het stokje gedragen hebt, zal ongetwijfeld de doorslag geven. Dan wordt het eens tijd om het door te geven.


Graag wille wij onze dank tot uitdrukking brengen. Allereerst in de vorm van een onderscheiding, uniek in zijn soort, zeker binnen ons team.

Het heeft Hare Majesteit, en ons namelijk behaagd om jou, als dank voor bewezen diensten te benoemen tot “RIDDER IN DE ORDE VAN DE GOUDEN TOK” en je te omhangen met de bijbehorende versierselen. Draag deze met ere.

Hierbij hoort uiteraard ook een oorkonde, welke een prominente plaats op Leenderweg 217 dient te krijgen. (Hier leest HaZet de oorkonde voor!)

Wij willen dit ridderschap vergezeld doen gaan van enige attenties, waarvoor ik Dick graag uitnodig.

Dick geeft hier een toegift op de fantastische toespaak van Jos (vL.) en overhandigt HaZet een fles met inhoud te weten zijn zo’n geliefde drank…….WISKY!

Na de nodige onderonsjes, discussies, hilariteit, drankje en een hapje, welke uitstekend verzorgd zijn door Mike en Ink sluiten we een lange periode van aanvoerderschap door HaZet af. HaZet nu nog vele jaren genieten van het hockey onder de bezielende leiding van Jos (vL) en Dick.

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws