HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Algemene Informatie

Open brief Eindhovens Dagblad

24-7-2007 De volgende brief is op 21-07-2007 naar [email protected] gestuurd. Misschien draagt u ook een steentje bij door de redactie te mailen?

Geachte sportredactie, geachte Heer Wagenaars.

De laatste tijd heb ik regelmatig overleg gehad met collega-voorzitters van hockeyverenigingen in de regio Eindhoven, o.a. met de heer van der Horst, voorzitter van Oranje-Zwart.

Wat ons opvalt is het verschil in berichtgeving omtrent hockey in de diverse regio-edities van uw krant.
In de regio Helmond wordt aandacht besteed aan alle eerste teams, terwijl het in de regio Eindhoven wordt beperkt tot de hoofd- en overgangsklasse.

Gezien het grote aantal hockeyers en mensen die in hockey geïnteresseerd zijn in onze ( lees Eindhovense ) regio , willen wij uw redactie verzoeken ook hier meer aandacht aan de verrichtingen van de eerste teams te besteden.

Wij zijn gaarne bereid, op verenigingsniveau, (verenigings-) correspondenten te benaderen, welke uw redacteur op de hoogte brengen van de verrichtingen van de diverse vaandelteams.

Persoonlijk wil ik me, indien gewenst, inzetten om de betreffende verenigingen ( o.a. EMHC, HOD, Nuenen, Basko, Geldrop e.a.) te benaderen hun steentje hieraan bij te dragen.
Ook de hockeyliefhebbers uit onze regio, kijken net als de supporters in het Helmondse, halsstarrig uit naar een berichtgeving in de maandageditie van uw krant.