HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Algemene Informatie

Incasso en facturatie contributiebijdrage

20-9-2007 Achter het zichtbare stuk van de website bevindt zich een digitaal informatiesysteem.
Dit administratiesysteem laat toe om de facturatie en incasso van de contributies automatisch, en de aankondigen hiervoor, digitaal te verzorgen.
Eind deze maand zal de incasso en facturatie plaatsvinden.
Wat merkt u hiervan?
  • Alle leden ontvangen per mail een incassoaankondiging of de factuur per mail. U ontvangt geen factuur meer per post. Zoals u begrijpt bespaart dit ons veel kosten en tijd. De bestanden zijn pdf bestanden
  • Pdf bestanden zijn te openen met acrobat reader. Indien u dit niet hebt kunt u dit gratis downlaoden van:
  • http://www.adobe.com/nl/
  • De leden (helaas nog 15%) waarvan het emailadres nog niet bekend is, ontvangen hun factuur dit jaar nog per post.