HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Algemene Informatie

Contributie factuur per mail

Nieuws afbeelding 4-9-2009

In week 37 worden de facturen met betrekking tot de contributie 2009-2010 verstuurd. Evenals voorgaande jaren vindt dit plaats per mail. De facturen worden per lid naar het e-mailadres of de e-mailadressen gestuurd die zijn ingevuld bij het lidprofiel van het betreffende lid.

Wij verzoeken u de e-mailadressen nogmaals te bekijken op juistheid en volledigheid. Ons dringend advies is om bij een jeugdlid altijd ook minimaal één e-mailadres van de ouders te vermelden. U blijft op deze manier op de hoogte van alle communicatie die via de vereniging naar uw kind wordt verstuurd.

Een e-mailadres wijzigen of toevoegen kunt u middels de bijgaande instructie uitvoeren.

Bijlage