HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Algemene Informatie

Contributie betalen in termijnen

Nieuws afbeelding 4-9-2009

Het contributiereglement voorziet in de mogelijkheid in termijnen te betalen. Het betreft 5 termijnen welke vervallen op:
1-9-2009
1-11-2009
1-1-2010
1-3-2010
1-5-2010

Met ingang van het nieuwe seizoen zijn de voorwaarden voor termijnbetaling aangepast. Om gebruik te kunnen maken van termijnbetalingen is het verstrekken van een incassomachtiging aan de penningmeester verplicht. Voorafgaand aan iedere incasso wordt u op de hoogte gesteld van de afschrijving middels een deelfactuur. Deze deelfactuur verzenden wij naar het e-mailadres of e-mailadressen welke zijn opgenomen in het lidprofiel. Voor termijnbetaling wordt € 12,50 administratiekosten per lid in rekening gebracht.

Betaal je de contributie liever in termijnen, stuur dan direct, doch uiterlijk 6 september een mail naar [email protected]. Vermeld in deze mail je naam, lidnummer en het bankrekeningnummer waarvan het contributiebedrag geïncasseerd kan worden. Voor minderjarige leden geldt dat de ouder(s) het verzoek tot termijnbetaling moet indienen.