HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Algemene Informatie

Agenda ALV 30 januari

Nieuws afbeelding 15-1-2023
Kom meepraten en -denken over onze vereniging!

 📅 maandag 30 januari 2023
⏰ 20.00 uur
📍HOD clubhuis

Agenda
1. Opening door de (interim-)voorzitter (Robert Manders) 
2. Notulen van de ALV dd. 8 juli 2022
3. Jaarverslag 2021-2022
4. Nieuwe regels inzake kosten opzegging lidmaatschap
5. Begroting 2023
6. Ledenenquête/beleidsplan 2022-2026
7. Samenstelling van het bestuur 
 - Oproep nieuwe voorzitter 
8. Voordracht Malous van Stratum (Secretaris)
9. Afspraken en regels bij sancties en boetes vanuit de KNHB
10. Goedkeuring nieuwe statuten
11. Voorstellen ingediend door tenminste vijf leden
12. W.v.t.t.k.
13. Sluiting door de (interim-)voorzitter

De stukken worden zodra beschikbaar achter de inlog geplaatst.