HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Algemene Informatie

Agenda ALV 13 maart

Nieuws afbeelding 10-3-2023
Kom meepraten en -denken over onze vereniging!

 📅 maandag 13 maart 2023
⏰ 20.00 uur
📍HOD clubhuis

Agenda
1. Opening door de (interim-)voorzitter (Robert Manders) 
2. Notulen van de ALV dd. 8 juli 2022
3. Jaarverslag 2021-2022
4. Nieuwe regels inzake kosten opzegging lidmaatschap
5. Begroting 2023
6. Ledenenquête/beleidsplan 2022-2026
7. Samenstelling van het bestuur 
 - Oproep nieuwe voorzitter 
8. Voordracht Malous van Stratum (Secretaris)
9. Afspraken en regels bij sancties en boetes vanuit de KNHB
10. Goedkeuring nieuwe statuten (komt te vervallen)
11. Voorstellen ingediend door tenminste vijf leden
12. W.v.t.t.k.
13. Sluiting door de (interim-)voorzitter

De stukken zijn achter de inlog geplaatst. Log in via website, kies 'Club", kies 'Documenten", kies 'Algemene ledenvergadering'.