HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Informatie Trainers

UItbetalen trainersvergoedingen

25-6-2009 De trainersvergoedingen over seizoen 2008-2009 worden uitbetaald, als de inbruikleen gestelde materialen/sleutels  bij de materiaalcommissaris zijn ingeleverd c.q. gecontroleerd.
Dus zaak van de twee inloopdata (zie andere bericht) gebruik te maken.