HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Algemene Informatie

Notulen ledenvergaderingen

20-6-2009
In de rubriek documenten zijn de notulen te vinden van de algemene ledenvergadering van 21 januari 2009, en van de extra ledenvergadering van 16 juni 2009.
 
Maarten van den Nieuwenhof
secretaris