HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Algemene Informatie

(Voorlopige) Teamsamenstelling Meisjes D (8 tal) E (8 en 6 tal) en Jongens D (8 tal) en E (6 tal)

15-6-2009
In bijgaande lijst treft u de (voorlopige) indeling van de Meisjes D 8-tallen, E 8-tallen en E 6-tallen en voor de Jongens de D 8-tallen en de E 6-tallen aan.
 
 

UITGANGSPUNTEN TEAMINDELING 6-TALLEN  & 8-TALLEN

 

 

In de afgelopen weken hebben de lijncoördinatoren van de 6-tallen en de 8-tallen, de teams samengesteld voor het komende seizoen.

 

Als eerste zijn de kinderen op leeftijdcategorie bij elkaar gezet, op basis van de indeling die door de hockeybond wordt gehanteerd. Van dit criterium wordt in principe niet afgeweken.

 

1e en 2e jaars E-teams: 6-tallen

De kinderen die komend seizoen 1e jaar E zijn, worden ingedeeld in een 6-tal. De meeste kinderen die komend seizoen 2e jaars E zijn, worden ingedeeld in een 6-tal. Voor een 6-tal zijn 7 of 8 kinderen nodig.

 

2e jaars E-teams en 1e jaars D-teams: 8-tallen

Sommige kinderen die komend seizoen 2e jaars E zijn, worden ingedeeld in een 8-tal. Ook de kinderen die volgend seizoen 1e jaars D gaan spelen, zijn in een 8-tal ingedeeld. Omdat sommige huidige 6-tallen overgaan naar 8-tallen is het niet mogelijk om de teams uit de E6-tallen bij elkaar te houden. Voor een 8-tal zijn 9 of 10 kinderen nodig.

 

Beleid van HOD

In het beleid van HOD voor de jongste jeugd, vinden we het belangrijk dat de kinderen plezier hebben in het hockey. Dat betekent dat in het beleidsplan is opgenomen dat we kinderen enerzijds in een team willen indelen met vriendjes / vriendinnetjes en anderzijds de kans willen geven om zoveel mogelijk op hun eigen niveau te hockeyen.

 

Indeling

De indeling van de teams wordt gemaakt door de lijncoördinatoren.

 

Bij de indeling van de 1e jaars E-teams wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeur voor vriendjes en vriendinnetjes. Die voorkeur hebben kinderen / ouders kunnen aangeven middels het formulier dat bij de Benjamintraining is uitgereikt.

 

Voor de indeling van de 8-tallen wordt gebruik gemaakt van de seizoensevaluaties die de coaches van hun teams hebben gemaakt en de beoordeling van de hockeyvaardigheden door de trainingscoördinatoren, in samenwerking met de trainers. Bij de indeling van de 8-tallen hebben we rekening gehouden met: hockeyniveau(verschillen) en sociale context (vriendinnetjes / vriendjes, team van vorig seizoen, school, dorp). Daarnaast hebben we er bij de indeling naar gestreefd om in ieder geval meerdere kinderen uit het 6-tal van vorig seizoen bij elkaar te plaatsen in een 8-tal.

 

Op een enkele uitzondering na is het gelukt de kinderen in te delen, rekening houdend met hun leeftijd, hun eigen niveau en met hun sociale context. Toch realiseren we ons dat een aantal ouders liever een andere indeling had gezien voor hun kind: we gaan er van uit dat u in dat geval begrip heeft voor het feit dat met een dergelijk grote groep niet met alle wensen rekening kan worden gehouden.

 

Lijncoördinatoren 6-tallen & 8-tallen

 

Bijlage