HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Algemene Informatie

Selectietraining jeugd

Nieuws afbeelding 11-5-2009
Het is weer zover!  De jeugdselectietrainingen  voor de 1e lijns teams gaan weer van start
 
Op dinsdagavond 26 mei en 2 juni van 18.30-20.00  uur JD en MD
                                                           20.15- 21.45 uur JA en MA
 
Op donderdagavond 28 mei en 4 juni van 18.30-20.00 uur JC en MC      
                                                                 20.15-21.45 uur JB en MB
Dus voor iedereen geldt dat er 2 selectietrainingen zijn.
 
Je moet jezelf aanmelden voor de selectietraining  voor 19 mei a.s via de HOD-site en dan met je gebruikersnaam en wachtwoord in loggen. Onderaan de pagina zie je dan het evenement selectietraining. Max 45 kandidaten per leeftijdslijn kunnen meedoen aan de trainingen. De JTC selectiecommissie behoudt zicht het recht voor bij overschrijding van het maximum om kinderen niet toe te laten bij de selectietrainingen op grond van de ingevulde trainer/coachevaluaties van dit seizoen. De JTC kan op grond van die evaluaties dus al een voorselectie maken.
 
Uiterlijk in de week van 19 mei krijgen de definitieve deelnemers dus een bericht dat ze worden uitgenodigd. 
 
In alle gevallen wordt je bij HOD verwacht om 15 minuten voor aanvang van de trainingen aanwezig te zijn in verband met het uitdelen van de hesjes.