HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Algemene Informatie

Agenda ALV 8 juli

Nieuws afbeelding 24-6-2022 Zet in je agenda: op 8 juli om 19:30 vindt de ALV plaats in het clubhuis. 

De agenda is als volgt:

1.      Opening door de interim-voorzitter

2.         Notulen van de ALV januari 2020
3.         Structuur Hockeytechnisch – opleiding/begeleiding
4.         Begroting seizoen 2022-2023
5.         Vaststelling van de contributie 2022-2023
6.          oorstellen ingediend door tenminste vijf leden
7.         W.v.t.t.k.

8.         Sluiting door de interim-voorzitter

De stukken zijn zodra gereed te vinden achter de inlog - Club - Documenten - ALV