HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Junioren

Trainingen junioren/jongste jeugd vakantie en feestdagen

Nieuws afbeelding 6-4-2022
Er komen weer veel vrije dagen en feestdagen aan! Hierbij een kort overzicht wanneer er wel/geen trainingen zijn voor de (jongste) jeugd:

Vrijdag 15 april ( Goede vrijdag  ) : wel trainingen 

Maandag 18 april ( Tweede Paasdag ) : geen trainingen

25 april t/m 29 april ( 1e week Meivakantie ) : geen trainingen

2 mei t/m 6 mei ( 2e week Meivakantie ) : 
-Eerste jeugdteams : wel trainingen.
-Kernteams ( breedteteams ) + Jongste jeugd : facultatief in overleg met trainer.

Donderdag 26 mei ( Hemelvaartsdag  ) : facultatief in overleg met trainer.

Maandag 6 juni ( 2e Pinksterdag ) : facultatief in overleg met trainer.