HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Junioren

2e Editie sleepklas van start

Nieuws afbeelding 16-11-2021

Om de continuïteit in de opleiding te houden en na een positieve evaluatie vorig seizoen zijn we o.l.v. Bas Dirks (coach Heren 1) weer gestart met een tweede editie van de sleepklas. In diverse blokken gaan enkele jeugdspelers intensief met deze techniek aan de gang.

De introductie van de sleeppush bracht in het hockey een nieuwe dimensie in het verschalken van keepers. Het leverde de hockeysport ook nieuwe specialisten op. De sleeppush is een complexe beweging. Om deze beweging te verfijnen, optimaliseren en vervolgens in een wedstrijdsituatie juist uit te voeren moet je geduld hebben en volhardend zijn.

Indien je meer wilt lezen over de sleeppush; https://www.knhb.nl/kenniscentrum/hockey-visie/een-sleeppush-om-op-te-bouwen

De sleepklas blijft een terugkerende activiteit op de kalender van de HOD Academy.