HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Junioren

Opstart teamindelingen junioren 2021-2022

Nieuws afbeelding 23-3-2021

Hoewel het nieuwe seizoen nog ver weg lijkt, zijn we onlangs begonnen met het opstarten van de activiteiten van de teamindelingscommissie (TC). Michel Rieter zal hier als eindverantwoordelijke optreden. Met het verloren hockeyseizoen door COVID-19 en alle onzekerheid omtrent trainen en competitie, proberen we het jaar nog zo goed en zo kwaad als het kan af te maken. Achter de schermen gaan wij vast vooruitkijken naar het nieuwe seizoen.

Op korte termijn worden de aantallen leden per categorie geïnventariseerd voor 2021/2022. Ook worden de indelingsvoorwaarden tegen het licht houden, mede gezien COVID-19.  Daarna zal een eerste grove indeling gemaakt worden op basis van aantallen. Uiteindelijk zal de teamindeling gebaseerd worden op de ervaringen van de trainers bij het meetrainen bij de hogere teams, gesprekken met trainer, coaches, lijncoördinatoren, enquêtes bij de leden zelf en - indien noodzakelijk - een aantal selectietrainingen.

Eind juni wordt de nieuwe indeling door de TC bekend gemaakt. Dat houdt in dat tot die tijd geen enkele toezegging kan worden gedaan of indicatie kan worden gegeven met betrekking tot de teamindeling door trainers, coaches of anderszins waaraan rechten ontleend kunnen worden.