HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Algemene Informatie

De eerste online ALV bij HOD

Nieuws afbeelding 5-2-2021 Op 29 januari vond de algemene ledenvergadering van HOD plaats. Voor het eerst en hopelijk ook voor het laatst, volledig online. Ondanks dat was er een behoorlijke opkomst en was er veel interactie in de chat. Enkele punten uit de vergadering: 
  • Financien: ondanks de moeilijke tijden, staan we er financieel op dit moment redelijk gezond voor. Er is hard gewerkt door sponsorcommissie en bestuur om alle gemiste inkomsten te ondervangen.
  • De organisatie van kleding verloopt, ondanks de grote inzet van de commissie, niet helemaal naar wens. Er wordt gekeken naar een andere manier van organiseren. 
  • We hebben een nieuw bestuurslid! Martine Peters is unaniem verkozen als bestuurslid Hockey Technisch. Ze stelt zich binnenkort voor aan alle leden.
Het volledige verslag is te lezen na inloggen op de website, kies 'club' bovenin, kies 'documenten', kies 'algemene ledenvergadering'.