HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Van het Bestuur

Save the date: ALV 29 januari

Nieuws afbeelding 6-1-2021 Alle (ondersteunende) leden zijn van harte uitgenodigd voor de ALV op 29 januari, aanvang 20.00 uur. I.v.m de coronamaatregelen vindt de ALV online plaats. Je kunt je hiervoor aanmelden tot 20 januari via [email protected].

Op de agenda staat:
  1. Opening door de voorzitter
  2. Notulen van de ALV dd. 29 juni 2020
  3. Sociaal jaarverslag 2019-2020
  4. Financieel jaarverslag en verantwoording 2019-2020
  5. Samenstellingsverklaring accountant 2019-2020
  6. Benoeming van dhr. W. Geven als accountant voor boekjaar 2020-2021
  7. Samenstelling van het bestuur: - voorgesteld Martine Neggers als bestuurslid voor commissie Hockey Technisch 
  8. Voorstellen ingediend door tenminste vijf leden: nvt
  9. W.v.t.t.k.
  10. Sluiting door de voorzitter
De stukken zijn t.z.t in te zien na inloggen met je lidnummer op www.hod-online.nl, vervolgens kiezen voor 'club',  'documenten', en 'Algemene ledenvergadering'.

Alle (ondersteunende) leden hebben hierover op 5 januari ook per mail informatie gehad. 

We hopen op een grote opkomst!