HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Algemene Informatie

Contributie zaalhockey

Nieuws afbeelding 8-2-2009
Dit weekend zijn de facturen met betrekking tot de zaalhockeycontributie verstuurd. Zoals gebruikelijk zijn deze verstuurd per email. De mail wordt verzonden naar alle mailadressen die opgenomen zijn onder het lidprofiel van een lid.
 
Helaas hebben wij ook deze facturatieronde een aantal facturen niet kunnen bezorgen doordat het opgenomen mailadres niet correct is, niet meer bestaat of doordat de mailbox haar maximum heeft bereikt.
 
Wij verzoeken alle leden nogmaals de opgenomen mailadressen onder zijn/haar profiel te controleren. Tevens plaatsen wij nogmaals een oproep aan alle ouders om ook zijn/haar e-mailadres op te nemen onder het profiel van zijn/haar kind.
 
Administratie HOD.