HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Algemene Informatie

Algemene statutaire ledenvergadering

3-1-2009 De algemene ledenvergadering zal plaats vinden op 21 januari a.s. van 20.30 uur tot 22.00 uur in het paviljoen.

Nadere informatie volgt per email