HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Algemene Informatie

HOD biedt ABN-AMRO foto stersponsoring aan

Nieuws afbeelding 10-11-2008 Donderdag  6 november boden Jos Hovens ( oud-secretaris sponsorcommissie) en Ruud van de Rakt ( voorzitter), de heer Sander van Osch  (Manager Preferred Banking ABN AMRO Valkenswaard) een foto aan waarin de gezamenlijke eerste lijnsteams zich presenteren in de ABN-AMRO outfit.
ABN-AMRO is voor de komende twee jaren stersponsor van de eerstelijnsteams
De heer van Osch dankte de vereniging voor de foto en wenste HOD en in het bijzonder de eerste lijnsteams succes toe in het lopende seizoen.
Daarnaast gaat de foto een een promente plaats in het kantoor aan de Eindhovenseweg krijgen!