HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Algemene Informatie

Contributie nog niet betaald?

20-10-2008
Beste leden en ouders van leden,
 
Op 29 september hebben wij alle leden per e-mail een factuur voor de contributie van het seizoen 2008-2009 gestuurd.
Wij constateren dat van de leden die geen incasso hebben afgegeven een groot gedeelte (65%) de contributie nog niet heeft voldaan. Vandaag, maandag 20 oktober, vervalt de betaaltermijn voor deze facturen (factuurdatum 29-9-2008).
Wij stellen u in de gelegenheid de contributie alsnog deze week te voldoen. Aanstaande vrijdag (24-10-2008) maken wij de definitieve balans op van deze factuurronde. Voor de facturen die nog niet betaald zijn volgen wij het aanmaanproces zoals dat is vastgesteld in het contributiereglement. Dat houdt in dat per factuur een bedrag van €12,50 aanmaankosten in rekening wordt gebracht.
Het contributiereglement voorziet in het gespreid betalen van de contributiefactuur. Als u, net als vele andere leden, alsnog gebruik wilt maken van deze betaalregeling dan dient u vóór vrijdag 24-10-2008 hiervoor een verzoek in te dienen bij de administratie ([email protected]). Vermeldt bij dit verzoek het lidnummer en factuurnummer. De voorwaarde voor gespreid betalen kunt u terugvinden in het contributiereglement op de website van HOD.
 
Met vriendelijke en sportieve groet,
 
Administratie HOD
 
contributieregeling: www.hod-online.nl onder info, clubinfo