HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Van het Bestuur

Toelichting contributie & corona-bijdrage

Nieuws afbeelding 25-9-2020

Deze week zijn de facturen voor de contributie seizoen 2020-2021 verstuurd. Dit jaar zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de verwerking van de facturen. Ten eerste wordt de incasso verzorgt door Mollie payments. Dat betekent dat je op het bankafschrift een vermelding van Mollie kunt tegenkomen. Net als voorgaande jaren wordt de contributie per lid afgeschreven en nooit als een totaal per woonadres of identiek bankrekeningnummer.

Voor de leden die geen automatische incasso hebben afgegeven vindt de betaling plaats via een Ideal link. Deze link wordt direct meegestuurd in de begeleidende mail bij de factuur. Ook hier vindt de verwerking via Mollie plaats.

 

Nog steeds bestaat de mogelijkheid te betalen in termijnen. Standaard zijn dat vijf termijnen. Deze termijnen vervallen in het volgende schema: september, november, januari, maart en mei. Bij deelname aan het zaalseizoen volgt een aparte facturatieronde. Mocht u de contributie willen spreiden over vijf termijnen dan kunt u dit aanvragen tot en met zondag 27-09-2020.

 

Bij een niet succesvolle incasso of bij het niet tijdig betalen via de Ideal link volgt een herinneringsfactuur. Deze wordt vanaf dit seizoen automatische gegenereerd. Het schema hiervoor is als volgt: 1eherinnering na 21 dagen, 2eherinnering na 35 dagen en vervolgens een 1een 2eaanmaning. Deze herinneringen worden niet geïncasseerd maar hebben ook een Ideal link in de begeleidende mail.

 

Tot slot nog een korte toelichting op de hoogte van de contributie bedragen van seizoen 2020-2021. De contributiebedragen zijn conform de prijsindex verhoogd met enkele Euro’s. Daarnaast is bij iedere lid, ongeacht het type lidmaatschap een Corona bijdrage toegevoegd. Lopende het seizoen 2019-2020 zijn wij als vereniging, net als iedereen overvallen door de Corona crisis. Dezecrisis heeft naast de grote impact op ons normale leven ook een grote impact op de inkomsten van H.O.D., onze Vereniging!
Met veel mensen zijn we bezig geweest om deze crisis financieel te managen, maar dat heeft niet voorkomen dat veel zaken een negatief effect hebben gehad op onze financiën. De begroting 2020-2021 is door de Corona Crisis aangepast van EUR 6.200,- overschot naar een tekort van EUR 32.000,-. Oorzaken zijn o.a. lagere baromzet, het afgelasten van het IET toernooi in 2020 en mogelijk ook voor 2021. Ook het PJK toernooi is voor 2021 nog geen zekerheid, de 2020 editie heeft helaas ook niet plaats kunnen vinden. Hierbij komt nog het risico van het niet doorgaan van het zaalhockey seizoen.

Door EUR 10,- per lid als eenmalige extra contributie in te voeren is er voor de Vereniging EUR 10.000,- aan extra inkomsten en lossen we een deel van het probleem samen op.

Op de Algemene Ledenvergadering van 26 juni 2020 is deze Corona toeslag aan de leden voorgelegd en unaniem aangenomen. U kunt dit nalezen in de notulen van de ALV op de website van HOD (achter de login).