HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Algemene Informatie

opfrismiddag wordt verzet

9-9-2008

Aangezien de Zaterdagmiddag blijkbaar voor velen een lastige dag is, zeker als de kinderen zelf competitie spelen, hebben we besloten om de opfris te verplaatsen.

Er waren op dit moment 10 deelnemers en een minimum van 20 is wel een vereiste.

Het wordt nu of een avond in oktober of een avond of zaterdagmiddag in de winterstop

De nieuwe datum wordt zo snel mogelijk gepubliceerd