HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Algemene Informatie

Contributie 2020-2021 vastgesteld

Nieuws afbeelding 30-6-2020 Op de ALV gisteravond is de contributie voor seizoen 2020-2021 vastgesteld. De bedragen zijn t.o.v. 2019-2020 verhoogd met 1,2% conform index (CPI).Daarnaast is de ALV akkoord gegaan met een eenmalige corona bijdrage van 10 euro per lid. Hiermee kunnen we de financiele schade aan onze vereniging door de corona crisis beperken.