HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Algemene Informatie

De jeugd mag het veld weer op!

Nieuws afbeelding 27-4-2020
Vanaf aanstaande weekend 2 mei willen we de trainingen van onze jeugd weer opstarten. Om dit mogelijk te maken worden momenteel nog diverse voorbereidingen getroffen en hebben we in de weekenden jullie hulp nodig (verderop hierover meer). Met inachtneming van het KNHB-protocol en de regels van de gemeente Valkenswaard, hebben we een aantal richtlijnen opgesteld om een veilige omgeving te creëren voor iedereen. Zo zorgen we er voor dat de club een veilige plek blijft om te trainen.  Samen kunnen we weer veel hockeyplezier beleven.

Zoals eerder gecommuniceerd wordt het hoofdveld momenteel gerenoveerd. Besloten is om de renovatie van de velden 8a en 8b aansluitend te starten. Dit betekent dat wij gedurende deze renovatie over twee velden beschikken. We hebben er mede daarom voor gekozen om de training van onze jeugd te plannen op twee velden voorlopig verdeeld over de zaterdag en zondag. We faciliteren voor ieder team een training per week. Op de doordeweekse dagen blijft ons complex vooralsnog gesloten.

De organisatie van de trainingen en de routing op het complex zijn door de maatregelen anders dan we gewend zijn. Met het opstarten van de hockeytrainingen is er helaas nog geen sprake van een herstart van ons verenigingsleven omdat het clubhuis incl. kleedkamers gesloten blijft. Daarnaast mogen we volgens de richtlijnen van het RIVM nog geen ouders/verzorgers toelaten op ons complex.


Algemene informatie over de trainingen
 • Deelname aan training is vrijwillig;
 • Het trainingsschema komt deze week beschikbaar in de club-app;
 • Trainingsmaterialen zijn beschikbaar op de velden, meebrengen eigen trainingsmateriaal is niet toegestaan;
 • Alleen de trainer mag de trainingsmaterialen met de hand aanraken;
 • Alle gebruikte materialen worden dagelijks gereinigd;
 • Spelers mogen enkel eigen materiaal aanraken;
 • Spelers nemen enkel een stick(tas), bitje, scheenbeschermers en bidon (thuis vullen) mee;
 • Vooralsnog wordt niet voorzien in een aparte keeperstraining;
 • Keepersmaterialen mogen niet binnen een team rouleren (alleen gebruiken bij een vaste keeper in het team);
 • Het clubhuis is gesloten, inclusief de toiletten (uitzondering Benjamin, Funkey, F en E-jeugd mag naar toilet onder begeleiding);
 • Je komt pas 10 minuten voor aanvang van je training naar de vereniging;
 • Na de training ga je direct naar huis;
 • Op het complex zijn tijdens de trainingen corona-coördinatoren duidelijk herkenbaar aanwezig;
 • Alle trainers onder de 18 ontvangen een toestemmingsformulier dat moet worden ondertekend door ouders zodat we weten dat ze training mogen geven.

Informatie voor A-, B-, C-teams
 • Voor de jeugd in de A-, B- en C-teams geldt dat ALTIJD (dus zowel tijdens de training als bij het verzamelen of bij vertrek) 1.5 m afstand moet worden gehouden;
 • In HockeyFood staan diverse oefeningen die geschikt zijn voor deze leeftijdsgroep;
 • Informatie voor D-, E-, F-teams, Benjamins, Funkeys
 • De kinderen uit de Funkey, Benjamins en F-teams mogen door 1 ouder gebracht worden naar het trainingsveld;
 • Ophalen van kinderen door de ouder mag vanaf 5 minuten voor het einde van de training bij het trainingsveld.

Maatregelen op het complex
 • Alleen de spelers, trainers en corona-coördinatoren betreden het complex. Het complex is op dit moment nog niet opengesteld voor ouders of verzorgers;
 • Train je op veld 8a dan parkeer je je fiets in de fietsenstalling bij het clubhuis. Volg hiervoor de aanwijzingen van de corona- coördinator;
 • Train je op veld 10 dan parkeer je je fiets bij dit veld. Volg hiervoor de aanwijzingen van de corona-coördinator;
 • Op het complex worden maatregelen getroffen met looppaden voor eenrichtingsverkeer in samenspraak met de gemeente, verdere instructies hierover volgen;
 • Brengt u uw kind met de auto dan dient u te parkeren op het grote parkeerterrein en dus niet in de straat/busstrook/parkeerplaats bij Harba Lorifa;
 • U kunt uw kind lopend of fietsend tot aan de slagboom brengen waarna het kind zelf naar het trainingsveld loopt (uitzondering voor Funkey, Benjamin, F-jeugd);
 • De gemeente zet extra personeel in om toe te zien op de handhaving van de regels;
 • Het complex is alleen geopend voor de door H.O.D. georganiseerde trainingen. Vrij trainen is helaas niet mogelijk.
 • In geval van onduidelijke situaties beslist de corona-coördinator. 
Bovenstaande opzet geldt tot nader order. We zijn afhankelijk van nadere besluitvorming en maatregelen en ook door onze eigen evaluaties kunnen aanpassingen noodzakelijk zijn. Verdere berichtgeving verloopt via de website en HOD-app en/of teambegeleiding. We verwachten in de loop van deze week de indeling van de trainingen bekend te kunnen maken.


Vrijwilligers gevraagd

Om alles goed en verantwoordelijk op te kunnen starten hebben we de hulp nodig van vrijwilligers in de hoedanigheid van corona-coördinatoren! Zonder deze hulp is het onmogelijk alles in goede banen te leiden en de trainingen te organiseren. Meld je dus aan, kom ons helpen, stuur een mail met naam, contactgegevens en beschikbaarheid in de komende periode naar [email protected].  

De taken van de corona-coördinator zijn o.a.:
 • Coördinatie van parkeren van fietsen;
 • Uitgifte en inname trainingsmaterialen;
 • Toezien op naleving regels.

Sportprotocol algemeen en specifiek hockeyprotocol

Op 24 april zijn 2 protocollen gepubliceerd, namelijk een algemeen geldend sportprotocol (opgesteld door NOC/NSF en de sportbonden, getoetst door RIVM) en een specifiek hockeyprotocol, opgesteld door de KNHB, welke aansluit op het algemene sportprotocol.
De meest recente versie van het landelijk algemeen sportprotocol staat op https://nocnsf.nl/sportprotocol. 

Het specifieke hockeysportprotocol is te lezen via de site van de KNHB, maar is ook bijgevoegd.

Tot slot

Het bestuur van H.O.D. rekent op jullie! Blijf gezond en zorg goed voor elkaar. Bespreek de bovenstaande informatie met uw kind. Over 3 weken verschijnt de volgende H.O.D.-nieuwsbrief, met een update en belangrijke informatie, kort na de volgende persconferentie van de regering.


Bestuur H.O.D.

NB: de tekst van dit bericht is ook te vinden na inloggen op de website, onder mijn  documenten, hockey
Bijlage