HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Algemene Informatie

Update renovatie velden

Nieuws afbeelding 24-4-2020 De renovatie van het FIKAGear veld vordert gestaag. Deze week is de e-layer aangebracht. We verwachten dat het veld 13 mei gereed is.