HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Algemene Informatie

Renovatie velden vervroegd

Nieuws afbeelding 16-4-2020
De renovatie van het FikaGear veld is in overleg met de Gemeente Valkenswaard en aannemer TopGrass alvast gestart. Eigenlijk was de renovatie van zowel het hoofdveld (water), veld 8a (water) en 8b (zand) gepland in de zomervakantie. Maar nu de velden vanwege de coronacrisis toch niet gebruikt mogen worden, is dit vervroegd.

De renovatie van het hoofdveld is naar verwachting in de eerste week van mei gereed. Als de coronamaatregelen worden verlengd tot minimaal eind mei, dan start de renovatie van de velden 8a en 8b direct daarna. In dat geval zijn de velden rond 1 juni weer helemaal up-to-date. Met deze aanpak bereiken we dat in de zomervakantie de velden volledig bruikbaar zijn. Laten we hopen dat we dan weer activiteiten mogen ontplooien. Iedereen is wel weer toe aan het slaan van een balletje.