HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Van het Bestuur

Belangrijk bericht bestuur ivm corona virus: alle activiteiten on hold

Nieuws afbeelding 12-3-2020
Beste leden, beste allen,

Het zal je niet ontgaan zijn dat de regering vandaag drastische maatregelen heeft genomen in verband met de corona-crisis. Aansluitend aan deze maatregelen heeft de KNHB besloten om alle wedstrijden tot en met 31 maart te schrappen. Dit betekent dat alle activiteiten van HOD geen doorgang kunnen vinden, ook die met minder dan 100 personen.
Concreet betekent dit dat het clubhuis gesloten is, in ieder geval tot en met 31 maart. Er worden dus geen wedstrijden gespeeld, geen trainingen gegeven, en geen bijeenkomsten georganiseerd.

Het bestuur van HOD volgt de ontwikkelingen op de voet en er is regelmatig contact met de KNHB. Deze ontwikkelingen hebben mogelijk zowel sportieve als financiĆ«le gevolgen voor de vereniging. Na een intensieve vergadering vanavond hebben we besloten om daar waar mogelijk maatregelen te nemen met als doel de financiĆ«le impact de komende periode voor zover mogelijk te minimaliseren. We kijken samen met leveranciers en partners waar we kosten kunnen beperken/verlagen. Ook kijken we naar alle evenementen (International Easter Tournament, Street Hockey initiatief, HOD Jeugd Toernooi, Piet Jan Knor) die in de komende periode op de agenda staan. 

We betreuren dit alles ten zeerste, liever zien wij ook alles door gaan, maar vinden dat de gezondheid van onze leden voorop moet staan.

We volgen het proces nauwkeurig, als er verdere besluiten moeten worden genomen zullen we je meteen op de hoogte brengen.

 Blijf gezond en denk aan elkaar!

Bestuur HOD