HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Van het Bestuur

Agenda ALV 27 januari

Nieuws afbeelding 15-1-2019 Het bestuur van H.O.D. nodigt alle (ondersteunende) leden en belangstellenden van harte uit voor de algemene ledenvergadering op 27 januari 2020. Je bent van harte welkom om mee te praten en mee te denken over onze vereniging.

ALV: maandag 27 jan 2020

Aanvang: 20.30 uur HOD paviljoen

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen van de ALV dd. 24 juni 2019
 3. Jaarverslag 2018-2019
 4. Financieel jaarverslag en verantwoording 2018-2019
 5. Samenstellingsverklaring accountant 2018-2019
 6. Benoeming van dhr. W. Geven als accountant voor boekjaar 2019-2020
 7. Samenstelling van het bestuur: Voorgenomen aftreden Ruud van de Rakt voorzitter en oproep nieuwe voorzitter & potentiĆ«le bestuursleden
 8. Samenstelling van de commissies / nieuwe commissieleden
 9. Voorstellen ingediend door tenminste vijf leden: nvt
 10. W.v.t.t.k.
 11. Sluiting door de voorzitter

De jaarstukken 2018-2019 zijn vanaf woensdag 22 jan. in te zien na inloggen op www.hod-online.nl, vervolgens kiezen voor 'club',  'documenten', en 'Algemene ledenvergadering'.