HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Algemene Informatie

Contributiebedragen 2019-2020 vastgesteld

Nieuws afbeelding 28-6-2019 Op de ALV van 24 juni jl. zijn de contributiebedragen voor seizoen 2019-2020 vastgesteld. Ten opzichte van vorig seizoen is een verhoging van 2,2% doorgevoerd. In de bijlage kun je alle bedragen zien. Bijlage