HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Algemene Informatie

Voorbereidingen nieuwe seizoen

Nieuws afbeelding 23-5-2019

Het einde van het seizoen nadert. Dit betekent dat de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen inmiddels opgestart zijn. In deze laatste weken van het seizoen zijn de verschillende commissies druk met o.a. de teamindelingen voor het komend jaar en het vastleggen van de trainers op de verschillende teams.

We merken dat binnen de vereniging hier en daar ruis is omtrent het proces. In dit bericht willen we het proces voor de komende periode met jullie delen.

Alle coaches en trainers zijn gevraagd TIPS in te vullen. TIPS is het spelervolgsysteem binnen de hockeysport. Het doel hiervan is om een juiste interpretatie te krijgen van de ingevoerde gegevens en door middel van deze ontwikkelingslijn de spelers en teams hierop samen te stellen. TIPS wordt tweemaal per jaar ingevuld door de trainers en coaches van een team. TIPS vormen uiteraard in combinatie met de enquĂȘte, coachavond, de huidige klasse waarin je nu speelt, een belangrijk geheel in het zorgvuldig vullen van de teams voor het nieuwe seizoen.

De TIPS module staat voor de trainers en coaches open tot en met 29 mei. Verder staan de coachavonden gepland op maandag 27 mei en maandag 3 juni.

Voor spelers/ speelsters/ keepers die in aanmerking komen voor een plaats in de eerstelijns teams (en tevens de teams MC2, MB2) worden selectietrainingen gepland. De selectietrainingen staan gepland medio juni, exacte datums worden spoedig gecommuniceerd op de website en per email. Voor vragen omtrent selectie mag er contact opgenomen worden met de selectiecommissie, [email protected].

H.O.D. streeft ernaar om zowel het trainers als het trainingsschema voor de zomerstop (voor het volgend seizoen 2019/20) gereed te hebben. Dit geldt overigens ook voor de senioren. Bij vragen mag er contact opgenomen worden met bestuursverantwoordelijke Junioren, Inge van Veldhoven, [email protected].