HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Algemene Informatie

In herinnering: Jan de Waal

Nieuws afbeelding 17-3-2019 Op 21 februari is overleden Jan de Waal, HOD-lid voor heel veel jaren. Wij leven mee met  Nanne, Jules en overige familieleden en wensen hen veel sterkte. Bijlage