HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Algemene Informatie

Wijziging gebruik e-mailadressen: @hod-online.nl

Nieuws afbeelding 6-2-2019 De vrijwilligers die gebruik maken van een @hod-online.nl mailadres hebben afgelopen dagen waarschijnlijk een foutmelding ontvangen bij het gebruik van mail. Dit heeft te maken met aanpassingen die zijn doorgevoerd op de mailserver. Om te kunnen blijven werken met de @hod-online.nl mailadressen is het noodzakelijk om enkele instellingen te wijzigen. In LISAteam vindt ja na inloggen bij 'Club>Documenten>Automatisering' een nieuwe instructie.

Mocht je problemen blijven ondervinden dan kun je contact opnemen met [email protected].