HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Algemene Informatie

Donatie KIKA

Nieuws afbeelding 25-10-2018
Een gezond kind heeft wel 100 wensen. Een ziek kind maar één...

Gisteravond is er dankzij de 74 deelnemers van de clinic afgelopen zaterdag een mooie bijdrage overgemaakt naar KiKa, stichting Kinderen Kankervrij.

Ik wil graag in het bijzonder Floris Verhagen bedanken, alle trainers die op het veld stonden, de jeugdleden, ouders en alle vrijwilligers voor deze leuke sportieve ochtend.

Namens Jeugdcommissie,
Inge van Veldhoven