HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Algemene Informatie

Herzien trainingsschema (def)

Nieuws afbeelding 8-9-2018 De laatste versie van het trainingsschema, daarna te zien onder tabblad hockey-trainingsschema. Niet schrikken: er zijn geen grote wijzigingen, er zijn verzoeken doorgevoerd en soms een veld gewijzigd. 

We zoeken nog steeds trainers voor enkele meisjes A teams, dus meld je aan bij [email protected] als je deze dames uit de brand wil helpen!

Bijlage