HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Algemene Informatie

Oproep: HOD dat zijn wij, HOD dat ben jij!

Nieuws afbeelding 10-7-2018
Met de ALV van afgelopen week hebben we nu het seizoen 2017-2018 echt afgesloten.

Het was een seizoen met een aantal hoogtepunten. Ik noem er hier enkele.

Op sportief vlak hebben  Dames 1 en  Heren 1 zich een stabiele eersteklasser getoond. Er waren verder de nodige kampioenen zowel bij senioren als junioren. En we hebben een Donderdag Avond Competitieteam bijgekregen, een mooie uitbreiding.

Het was natuurlijk ook het jaar van de HOD Air Dome. Met vereende krachten van velen is het ons gelukt deze winter de HOD Air Dome te realiseren. Zo kon elk team wekelijks trainen en dicht bij het (club)huis spelen. Daar mogen we trots op zijn!

Ook de huldiging van ‘onze’ kampioenen Lidewij Welten, Frederique Matla, Maud Renders en Ad de Boer was een mooi moment. Een goede hockeybasis werpt blijkbaar zijn vruchten af.

Maar het jaar kende ook zijn schaduwzijden. De belangrijkste is het gebrek aan vrijwilligers voor bestuur- en commisiefuncties. Zo missen we nog steeds: 

  • een bestuurslid senioren: iemand die het senioren/veteranen beleid mee initieert, uitzet en organiseert
  • een bestuurslid hockeytechnisch: iemand die het hockeytechnisch beleid initieert, ontwikkelt en implementeert en zorg draagt voor de uitvoering hiervan.
  • een lijncoördinator Jongste jeugd, een lijncoördinator MA: verantwoordelijk voor bepaalde leeftijdscategorie
  • een benjamincoördinator
  • leden seniorencommissie
  • leden van sponsorcommissie.

Een aantal belangrijke radartjes in onze vrijwilligersorganisatie is dus niet ingevuld. Daardoor worden bepaalde taken niet, deels of tijdelijk opgepakt. Denk bijvoorbeeld aan indelingen senioren, overgang junioren-senioren, selecties etc. Allemaal zaken die naar eer en geweten en zo goed mogelijk zijn uitgevoerd, maar eigenlijk veel meer aandacht verdienen. Het gebrek aan vrijwilligers legt ook te veel werkdruk op de overgebleven bestuurs- en commissieleden. Die dit allemaal onbezoldigd in hun vrije tijd naast werk en gezin doen.

Natuurlijk hebben we ook nieuwe aanwas gekregen en hebben velen ook in de enquête aangegeven iets te willen doen voor de club. Daar gaan we in de zomer nog goed naar kijken.

Het zou voor de toekomst jammer zijn als we delen van de taken moeten gaan afstoten naar professionals zoals bijvoorbeeld een verenigingsmanager. Dit heeft ook financiële consequenties voor ons als vereniging. Dus bij deze nogmaals een appèl aan leden, ouders en anderen. Draag je steentje bij, want HOD dat zijn wij, HOD dat ben jij!

Geniet van de vakantie en tot in augustus!


Ruud van de Rakt, voorzitter HOD