HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto HeaderPhoto
Algemene Informatie

ALV: Prognose Winst- & Verliesrekening

Nieuws afbeelding 1-7-2018 Bij de documenten achter de login staat de prognose 2018/2019 en de concept cijfers 2017/2018. Deze worden op de algemene ledenvergadering a.s. maandag besproken en nader toegelicht.